PC120 เหมาๆ เดือน

โปรเหมาๆ เอาใจงานสายขุด 

เอส-ก้า ร่วมใจ ต้านภัย โควิด-19 จัดโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้า ประจำเดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

PC120 เช่ารายเดือน พร้อมไลน์เบรคเกอร์ สามารถทำงานได้ทั้งขุดตัก และงานสกัด เจาะ ทำลายแผ่นปูน พื้นถนน

โปรโมชั่นสำหรับพื้นที่ทำงานในเขต กรุงเทพ และปริมณฑล ฟรีค่าขนส่งทันที !!
โทรด่วน!! โทรก่อน มีสิทธิ์ก่อน

เงื่อนไขการจ้างงาน

  1. รายการนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT 7%)
  2. กรณีใช้บริการครั้งแรกต้องชำระค่ามัดจำเป็นเงินสด 30 % ก่อนเครื่องจักรเข้าทำงาน 1 วัน เพื่อยืนยันการเช่าเครื่องจักร
  3. หากมีการใช้บริการในครั้งถัดไปทางบริษัทจะพิจารณาให้เครนในการชำระ 7 วัน หรือ 15 วัน ตามระยะเวลาและจำนวนครั้งในการใช้บริการ ***กรุณาสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท***
  4. เครื่องจักรทุกเครื่องของบริษัท มีการตรวจสภาพและมีเอกสารรับรองผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย (ปจ.)
  5. รายละเอียดการทำงาน ทำงานเฉพาะภายในหน่วยงาน กรณีออกนอกหน่วยงาน กรุณาออกใบผ่านและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท โทร.02-524-2438
  6. ชำระค่าเช่า/ค่าบริการผ่านบัญชี บริษัท เอส - ก้า พัฒนา จำกัด ธนาคารทหารไทย(กระแสรายวัน) เลขบัญชี 206-1-00848-4
  7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโปรโมชั่น (หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที)
Visitors: 45,672