ผลงานเทรลเลอร์

การขนส่งคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีสินค้าที่ต้องการขาย และเมื่อขายได้ ก็ต้องนำส่งสินค้านั้นๆ ไปยังผู้สั่งซื้อ หรือผู้บริโภค ซึ่งสินค้าแทบจะทุกชนิดต้องอาศัยการขนส่งเป็นสิ่งนำพาสินค้าของตนไปให้ถึงปลายทาง 

ในปัจจุบัน ประเภทของการขนส่งมี 4 เส้นทาง คือ ทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ และทางท่อลำเลียง ซึ่งสามารถเลือกใช้เส้นทางดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องการส่ง

Visitors: 46,697