ติดตั้ง ยกย้ายในไซต์งาน/รายวัน/รายเดือน

งานใช้เครนติดตั้งโครงหลังคา จั่ว ติดตั้งเสา งานติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา ป้ายชื่อ
Visitors: 40,896