ข้อมูลจำเพาะเครื่องจักร

ปัจจุบัน บริษัท เอส-ก้า พัฒนา จำกัด มีบริการที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บริการให้เช่าเครื่อง, แบคโฮ, รถบรรทุกติดเครน และบริการด้านการขนส่งสินค้าหนัก ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า เราจึงได้นำข้อมูลเพฉาะเครื่องจักรแต่ละประเภทที่เรามีให้บริการออกเผยแพร่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องจักรแต่ะละชนิดได้อย่างเหมาะสม

    • ให้เช่าแบคโฮ.png
      ยุคสมัยของการก่อสร้างได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เกิดอารยธรรมของเผ่ามนุษย์ จนทำให้เกิดเครื่องทุ่นแรงในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากมายมากว่าหลายศตวรรษ จากเสียมที่ทำจากหินจนกลายมาเป็นเครื่องจักรทุ่น...
Visitors: 46,175