ปลอดภัยไว้ก่อน

การทำงานที่มีความเสี่ยง ย่อมต้องมีมาตรการป้องกันปัญหาทุกด้าน งานเกี่ยวกับเครื่องจักร สิ่งสำคัญคือ คน เครื่องจักร และปัจจัยแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยผู้ร่วมงาน และผู้ปฏิบัติงานเอง เอส-ก้า จึงเน้นการป้องกันเป็นหลัก

 

ผู้ควบคุมเครื่องจักร

 • ผ่านการอบรมในการควบคุมเครื่องจักร ร่างกายมีความพร้อมสำหรับการทำงาน ไม่มีโรคประจำตัวที่กฎหมายกำหนดห้ามขับขี่ยานพาหนะ ทัศนะวิสัยการมองเห็นของสายตาปกติ สภาวะทางอารมณ์ปกติ
 • สวมชุดเครื่องแบบเซฟตี้รัดกุมและครบถ้วน ได้แก่ หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง รองเท้านิรภัย(ปลายหุ้มเหล็ก)

 

เครื่องจักร

 • ต้องได้รับการตรวจสภาพความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งก่อนทำงานและหลังทำงานเสร็จสิ้นแล้ว
 • ตรวจสภาพโดยช่างมืออาชีพ และวิศวกรด้านเครื่องจักร พร้อมเอกสารรับรองการตรวจเช็คสภาพ

Quality control

การควบคุมคุณภาพ


 

 • การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

  สิ่งสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และพร้อมสำหรับการทำงานเสมอ คือวีธิการซ่อมบำรุง, การดูแลรักษาสมรรถนะของเครื่องจักร
 • การตรวจเช็คสภาพ

  เครื่องจักรจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการดูแลและตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ โดยทีมช่างชำนาญการด้านเครื่องยนต์
 • การประเมินคุณภาพ

  การจะทำให้งานนั้นสำเร็จลุ่ล่วงไปได้ดี นอกจากใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องมีบุคคลากรที่มีความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี เข้าใจในหลักการทำงาน และเคารพในกฎระเบียบของสถานที่ปฏิบัติงานด้วย เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้ง
Visitors: 45,672