กฏหมายการบรรทุกน้ำหนัก

พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
Visitors: 46,175