รถบรรทุกขนส่งยอดนิยม

ปัจจุบัน การขนส่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสาธารณูปโภค ภายในประเทศ ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมือง จะเห็นได้ว่า บนท้องถนนมีรถบรรทุกสัญจรมากมาย บ้างก็ขนส่งอาหาร บ้างก็ขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง บ้างก็ขนส่งทรัพยากรด้านพลังงาน ฯลฯ ทุกครั้งเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง เสร็จสิ้นภารกิจของการขนส่งแล้ว ก็ล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาในหลายๆ ด้าน 

จากสถิติ 10 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการใช้บริการด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีการพัฒนาวิธีการบริการ พัฒนาสมรรถนะรถบรรทุก เพิ่มชนิดรถบรรทุกเพื่อให้สอดคล้องกับสินค้าที่ขนส่ง เพิ่มระบบความปลอดภัยในการขนส่ง เพิ่มสักยภาพบุคคลากรทั้งฝ่ายบริการและพนักงานขับรถ ฯลฯ  • เทรลเลอร์.png
    เทรลเลอร์ คือ รถประเภทกึ่งพ่วง หรือที่เรียกว่า Semi Trailer ไทยเรานิยมเรียกกันว่า “รถเทรลเลอร์” มีลักษณะคือรถหัวลากติดตั้ง จานเทรลเลอร์ (Fifth Wheel) รถกึ่งพ่วงใช้บรรทุกน้ำหนัก เช่...

  • เฮี๊ยบ.png
    รถบรรทุกติดเครน หรือที่เรียกกันติดปากว่า "รถเฮี๊ยบ" เป็นรถบรรทุกแบบพิเศษ ที่สามารถบรรทุก และยกสิ่งของได้ ด้วยแขนเครนขนาดต่างๆ ที่ติดตั้งในส่วนหนึ่งของกระบะรถบรรทุก เช่น เครน 5 ตัน ...

  • รถบรรทุกคอกสูง.png
    รถบรรทุกติดคอกสูง หรือบางคนเรียกว่า "รถคอก" เป็นรถบรรทุกที่นิยมใช้กับการขนส่งมาก มีใช้งานทั่วไปอย่างแพร่หลาย ด้วยขนาดที่คล่องแคล่วกว่ารถเทรลเลอร์ และบรรทุกสิ่งของได้มาก มีหลายขนาดไ...
Visitors: 46,175