สร้างสรรค์เพื่องานที่ดีกว่า

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เอส-ก้า พัฒนา ฯ ได้ปรับปรุงวิธีกการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มฟังก์ชั่นการบริการ, เพิ่มช่องทางที่ง่ายต่อการเช่าเครื่องจักรและบริการขนส่ง ผ่านระบบออนไลน์และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น แต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำงานไว้ และด้วยการทำงานอย่างใส่ใจ ทำให้ เอส-ก้า พัฒนา ฯ มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง, กลุ่มบริษัทด้านการผลิตพลังงาน, กลุ่มบริษัทประกอบเครื่องผสมซีเมนต์, กลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร, กลุ่มบริษัทผลิตเหล็กรูปภัณฑ์ ฯลฯ

นโยบาย

 • การบริการลูกค้า คือ งานสำคัญที่สุดของเรา
 • ความรวดเร็ว ความซื้อสัตย์ การตรงต่อเวลา คือ เอกลักษณ์ของเรา
 • คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเสมอ
 • ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร ให้พร้อมก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามกำหนดเวลา

 

 

Vision

วิสัยทัศน์


 

 • ให้เช่าแบคโฮ
  ผู้นำด้านการให้เช่าเครื่องจักร

  บริษัทฯ มีแผนพัฒนาสักยภาพ เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้านการให้เช่าเครื่องจักรหนักสำหรับงานก่อสร้าง
 • บริการขนส่งสินค้า
  ผู้นำด้านการบริการขนส่ง

  เพิ่มปริมาณรถบรรทุกและเครือข่ายด้านการขนส่ง เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ และมุ่งพัฒนาให้มีความสามารถในการขนส่งระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชีย
 • บริการด้วยใจ ใส่ใจทุกการทำงาน
  บริการทุกระดับด้วยใจ

  บริการด้วยใจ สร้างความมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการอย่างไร้ขีดจำกัด

Mission

พันธกิจ


 

 • สร้างงาน

  บริษัท ฯ มีความพยายามอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาด้านการบริการในทุกด้าน เพื่องานที่มีคุณภาพสูงสุด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง และจัดระบบสร้างเครือข่ายการบริการกับกลุ่มธุรกิจต่างๆ
 • สร้างคน

  พัฒนาสักยภาพ ความสามารถของบุคคลากรในด้านต่างๆ ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยโครงการพัฒนาที่ช่วยส่งเสริมทักษะการบริการ, การใช้งานเครื่องจักรและการขับขี่อย่างปลอดภัย
 • สร้างคุณค่าคืนสู่สังคม

  เรามุ่งหวังที่จะอยู่ร่วมกับสังคมอย่างราบรื่น โดยการเลือกเครื่องจักรใหม่ ควบคุมการเกิดมลพิษทางเสียง อากาศ ดินและน้ำ จัดระบบบำบัดของเสียจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เช่น น้ำมัน และสิ่งปฏิกูลที่ถ่ายออกมาจากเครื่องจักร ไม่ให้ปะปนสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง
Visitors: 46,175